Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

 1. Sala fitness jest integralną częścią obiektu Krytego Basenu w Andrychowie i w związku z tym uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w obiekcie Krytego Basenu w Andrychowie.
 2. Organizatorem zajęć fitness jest Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, zwany w dalszej części Regulaminu MOSKiT.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach fitness odbywających się w obiekcie Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11.
 4. W zajęciach fitness mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, z tym, że do 13 roku życia pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 5. W przypadku zaistniałych problemów zdrowotnych, wszelkich urazów, kontuzji, jak również ciąży uczestnika, uczestnik we własnym zakresie powinien zasięgnąć opinii lekarza odnośnie możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych proponowanych na zajęciach fitness.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się na zajęcia. Zapisów można dokonać osobiście lub telefonicznie w kasach Krytego Basenu w Andrychowie (tel. kont. 33 432 25 55).
 7. Udział w zajęciach jest odpłatny. Wysokość opłaty określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Opłata za zajęcia uiszczana jest z góry, w kasie Basenu.
 8. Po uiszczeniu opłaty uczestnik zajęć otrzymuje opaskę do szafki w szatni, którą zobowiązany jest zwrócić w kasie po zakończonych zajęciach. Opłata za zniszczenie bądź zgubienie opaski wynosi 40 zł.
 9. Zajęcia fitness odbywają się według harmonogramu ustalonego przez MOSKiT.
 10. Jednostka zajęciowa trwa 60 minut.
 11. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionego instruktora fitness.
 12. Podczas zajęć obowiązuje używanie zamiennego obuwia sportowego, przeznaczonego do zajęć fitness.
 13. MOSKiT nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez uczestników na zajęcia.
 14. MOSKiT zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony