Regulamin korzystania z jacuzzi Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Jacuzzi jest integralną częścią Basenu i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego oraz regulaminu korzystania ze strefy basenowej.
 2. Jacuzzi dostępne jest dla wszystkich Użytkowników Basenu.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich.
 4. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w jacuzzi tylko w pieluchomajtkach do kąpieli.
 5. Użytkownicy przed korzystaniem z jacuzzi zobowiązani są do umycia ciała pod natryskami.
 6. Przed wejściem do jacuzzi należy zdjąć klapki basenowe.
 7. Wejście/wyjście do jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
 8. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 9. W jacuzzi nie może przebywać więcej niż 8 osób.
 10. Użytkownikom jacuzzi zabrania się:
  • powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
  • użytkowania jacuzzi, jeśli jest nieczynne;
  • wpychania osób do jacuzzi;
  • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
  • zanurzania głowy i twarzy;
  • manipulowania przy dyszach i pokrętłach;
  • wylewania wody z jacuzzi.
 11. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 12. Zaleca się pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 20 minut.
 13. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, pokarmowego i innymi schorzeniami oraz kobiety w ciąży mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji lekarskiej i na własną odpowiedzialność.
 14. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z jacuzzi, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty.
 15. Za skutki zdrowotne przebywania w jacuzzi zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom cierpiącym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 17. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić ratownikowi lub Obsłudze MOSKiT.
 19. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 20. Obsługa MOSKiT ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszają regulamin korzystania z jacuzzi.

  UWAGA: Dłuższe przebywanie w jacuzzi wraz z pobytem w saunie może wywołać
                 przegrzanie organizmu, objawiające się: drgawkami, nagłym spadkiem ciśnienia krwi,
                 zawrotami głowy czy zasłabnięciem.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony