ludzie wielu narodowości i ras pozują do zdjęcia

BRECLAV 2016 - „Kolory Solidarności – Potęga europejskich marzeń”

Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń… Podsumowanie

Zakończył się międzynarodowy projekt realizowany przez Gminę Andrychów, a współfinansowany przez UE w ramach programu „Europa dla Obywateli”. Projekt pn. „Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń” był realizowany podczas dwóch spotkań w Andrychowie w dniach 25-27.08.2016 r. i w Breclaviu na Morawach w Republice Czeskiej w dniach 09-12.09.2016 r. Grupy, które w nim uczestniczyły pochodziły z Andrychowa i z jego miast partnerskich: z Břeclavia (Republika Czeska), z Isny im Allgäu (Niemcy), z Tukums (Łotwa) oraz z Landgraaf (Holandia).

Podczas obu wydarzeń odbyły się konferencje i sesje kreatywne w postaci warsztatów, w których zaangażowani byli uczestnicy projektu, stanowiący grupę docelową. Projekt „Kolory Solidarności” w swych celach i zamierzeniach obejmował szerokie spektrum spraw związanych z bieżącymi priorytetami, zagrożeniami, nadziejami i perspektywami Unii Europejskiej. Próba ich zrozumienia przy pomocy spotkań, rozmów, wykładów i warsztatów kreatywnych w których udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich rozrzuconych po całej Europie była kroplą, ale kroplą która drąży skałę. Celem projektu było obalenie stereotypu „imigranta – obcego” jako osoby zagrażającej ładowi społecznemu i uzmysłowienie, że czerpanie z doświadczeń „innych – obcych” może mieć zdecydowany i pozytywny wpływ na rozwój zarówno europejskiej jak i lokalnej wspólnoty. Szeroki udział w projekcie wolontariuszy, przedstawicieli starszego jak i młodego pokolenia Europejczyków zmusił większą grupę osób do indywidualnej refleksji, a także pozwolił na upowszechnienie fundamentalnych zasad Unii Europejskiej jakimi są wolność, równość, braterstwo i solidarność.
Podczas spotkania odbyły się:

  • dwie konferencje,
  • wizyta w Muzeum Auschwitz, kończąca się dyskusją panelową na temat źródeł i skutków nietolerancji, stygmatyzacji i wyrzucania tzw. obcych poza nawias społeczeństwa,
  • warsztaty plenerowe dla uczestników projektu i wolontariuszy,
  • miejska gra historyczno-społeczna, która odbyła się na terenach dawnej fabryki tekstylnej Braci Czeczowiczka w Andrychowie,
  • spotkanie przedstawicieli miast partnerskich z morawskiej Zlinie – pokazanie pozytywnego wpływu imigrantów na rozwój lokalny,
  • zwiedzanie zamku Špilberk koło Brna gdzie uczestnicy spotkali się na wystawie pt. „Špilberk – więzienie narodów” – dodatkowy element, który pozwolił na wyostrzenie perspektywy problemów narodowościowych w Europie.

Spotkanie podsumowujące, które odbyło się na Morawach miało na celu zebranie w całość opinii i doświadczeń zdobytych w czasie wcześniejszych elementów projektu oraz wzbudziło dyskusję i próbę odpowiedzi na pytanie o solidarność w czasach kryzysu i jej granice coraz częściej wyznaczane i postulowane przez eurosceptyków. Spotkanie moderowane przez obcokrajowców – „imigrantów” miało tez służyć refleksji nad przyszłością Europy.

logo UE

Zdjęcia z Andrychowa

Zdjęcia z Moraw

Projekt „Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony