ANDRYCHÓW 2015 - „Ku nowej Europie – różnorodność akceleratorem postępu”

Gmina Andrychów realizuje projekt „Ku nowej Europie – różnorodność akceleratorem postępu”.

W dniach 22 lipca – 25 lipca 2015r. w Tukums odbędzie się  kontynuacja projektu w pn. „Ku nowej Europie – różnorodność akceleratorem postępu” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast. Projekt miał swoją inaugurację w Andrychowie w dniach 4 – 6 lipca 2015r. Poprzez swoje działanie nawiązuje do tegorocznych priorytetów programu „Europa dla Obywateli” wykorzystując nowatorskie formy połączenia kultury wysokiej z aktywnym obywatelstwem.Celem projektu jest pokazanie aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych i mniejszości etnicznych (głównie mniejszości romskiej, żydowskiej i tureckiej) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Polepszenie sytuacji zagrożonych grup jest jednym z głównych wyzwań współczesnej Europy. Ważną kwestią podjętą w tym przedsięwzięciu jest również wolontariat – jego rola oraz doniosłość wykonywanej pracy.

projekty 02

Podczas pierwszego eventu odbyła się konferencja oraz kilka sesji kreatywnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaproszonych miast, reprezentanci instytucji dziedzictwa historycznego oraz mniejszości społecznych. Program rozpoczął się prezentacją miast partnerskich wpisujących się tematem w ideę projektu. Następnie spotkanie uświetnił występ artystyczny zespołu romskiego. Kolejnym etapem była projekcja filmu pt. „5 rund” opowiadający historię Gerarda Lindera – Mistrza Świata MMA, który z pochodzenia jest Romem i znanym w Andrychowie prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Romów Jamaro. Następnie przedstawiciele Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo Rehabilitacyjnego „Start” z Bielska-Białej omówili sukcesy międzynarodowe sportowców niepełnosprawnych oraz trudności jakie napotykają na swojej drodze. Bardzo interesującym i przyjemnym punktem programu była nauka tańca żydowskiego, którą poprowadziła Anna Manda. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Eweliny Prus-Bizoń z Towarzystwa Miłośników Andrychowa pt. „Żydzi na andrychowskiej Ziemi”. Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny podsumowujący tematykę całego spotkania.

projekty 03

Po konferencji uczestnicy podzielili się na trzy grupy. Pierwsza grupa wzięła udział w warsztatach historycznych, które swoim programem obejmowały wizytę na cmentarzu żydowskim oraz spacer szlakiem andrychowskich Żydów, przeprowadzony w formie gry terenowej. Uczestnicy z dwóch kolejnych grup pojechali do Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach, gdzie odbyły się warsztaty kulinarne przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, na których uczono się przyrządzać potrawy andrychowskie charakterystyczne dla czasów przedwojennych, potrawy żydowskie oraz dania związane z miastami partnerskimi. Tam też miały miejsce warsztaty artystyczne z nauką polskiego tańca narodowego „Polonez”. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkali się na degustacji potraw, przy wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych prowadzonym przez „Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów”.

Druga część całego projektu odbędzie się w mieście Tukums na Łotwie. Głównym wydarzeniem będzie konferencja, na której uczestniczy będą mogli obejrzeć prezentację stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat aktywizacji osób starszych w Gminie Andrychów. Miasto Isny im Algau zaprezentuje dwa wystąpienia dotyczące mniejszości romskiej w Badenii-Wirtenbergii oraz mniejszości tureckiej w samym Isny. Ciekawym elementem będzie prezentacja Eweliny Prus-Bizoń i Tomasza Bizoń przedstawiona w formie wystawy fotografii na temat historii Andrychowa. Fotografie zostaną wystawione dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Kolejnym etapem będzie zwiedzanie Domu Opieki Społecznej oraz spacer szlakiem historii miasta Tukums. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Andrychowa – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Orkiestra Dęta „Andropol”, CKiW, służby mundurowe, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, przedstawiciele: jednostek samorządowych (OPS, ZOMK), andrychowskich przedsiębiorstw, Rady Miejskiej, tłumacze i organizatorzy oraz delegacje i mieszkańcy miast partnerskich Tukums, Isny im Algau, Landgraaf i Breclav.

Istotą tego projektu jest umocnienie partnerstwa mieszkańców, wspólne spędzenie czasu, łamanie stereotypów i barier, zwrócenie uwagi na problem wykluczenia określonych grup społecznych oraz przeciwdziałanie temu zagrożeniu. Wszystkie poczynania związane z tym projektem pozwolą na powstanie sieci kooperacji pomiędzy uczestnikami, dzięki której rozwinie się rozpowszechnianie wiedzy oraz budowanie współpracy. Po zakończeniu projektu powstanie film dokumentalny, który będzie prezentowany szerszej publiczności w zaangażowanych miastach oraz na obszarze UE.

projekty 04

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony