Regulamin płatności Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Opłata za bilet wstępu na teren strefy basenowej i/lub strefy saun + strefy basenowej pobierana jest za pobyt z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem i nie podlega zwrotowi.
 2. Biletem jest aktywowany przez Obsługę MOSKiT pasek basenowy, który podlega zwrotowi w kasie przy rozliczeniu pobytu. Zgubienie lub zniszczenie paska basenowego skutkuje opłatą w wysokości 40 zł.
 3. Zakup biletu lub karnetu oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminach Basenu.
 4. Do bezpłatnego wejścia uprawieni są:
  • dzieci do 3 roku życia, które obowiązkowo korzystają ze strefy basenowej w pieluchomajtkach;
  • weterani oraz weterani poszkodowani, za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego;
  • opiekun Grupy składającej się z co najmniej 15 osób.
 5. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
  • dzieci i młodzież ucząca się, do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • emeryci i renciści, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;
  • osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji osoby niepełnosprawnej;
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);
  • osoby wchodzące w skład Grupy;
  • pozostali opiekunowie Grup;
  • honorowi dawcy krwi, po okazaniu ważnej legitymacji z wpisem świadczącym o oddaniu krwi w bieżącym roku kalendarzowym.
 6. Bilet rodzinny przysługuje minimum 2 osobom z biletem normalnym oraz minimum
  1 osobie z biletem ulgowym.
 7. Rodzicom i opiekunom dzieci wymagających pomocy w szatni, przysługuje bilet zerowy. Czas na pomoc na wejściu i wyjściu to po 15 minut. Za każde kolejne rozpoczęte 6 minut doliczane jest 10 % wartości biletu normalnego.
 8. Osoby posiadający Kartę Seniora wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
  w Andrychowie, korzystają z ulg zgodnie z cennikiem.
 9. Osoby posiadające Ogólnopolską Kartę Seniora, korzystają z ulg zgodnie z cennikiem.
 10. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Andrychowie, korzystają z ulg zgodnie z cennikiem.
 11. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, korzystają z ulg zgodnie z cennikiem.
 12. Ulgi nie sumują się.
 13. Kupując bilet wstępu strefa saun + strefa basenowa nie zostanie naliczona dodatkowa  opłata za przejście z jednej strefy do drugiej. Istnieje możliwość korzystania dowolnie
  z każdej ze stref. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie saun + strefie basenowej, 
  za każdą minutę dolicza się 0,50 zł.
 14. W momencie przejścia do strefy saun czas pobytu w strefie basenowej przestaje
  być liczony. Za każdą minutę pobytu w strefie saun dolicza się 0,50 zł. 
 15. Opuszczenie strefy basenowej i/lub strefy saun po godz. 21:40 skutkuje opłatą
  w wysokości 15 zł.
 16. Użytkownicy korzystający z kart operatora zewnętrznego tj. Benefit Systems (MultiSport), Medicover Sport, VanityStyle (FitProfit), PZU Sport i innych mogą podlegać dodatkowym weryfikacjom zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.
 17. Wysokość cen za korzystanie z oferty Basenu ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Andrychowa.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor MOSKiT.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony