Regulamin korzystania z karnetów Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Karnet jest magnetyczną kartą wielokrotnego użytku, na której można gromadzić środki do późniejszego wykorzystania na Basenie.
 2. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów Basenu.
 3. Za wydanie karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 10 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Posiadacz karnetu samodzielnie gromadzi na nim środki, które wykorzystuje później przy rozliczaniu pobytu na Basenie.
 5. Karnet utrzymuje ważność przez okres zawarty w cenniku.
 6. Termin ważności karnetu liczony jest od momentu doładowania.
 7. Daty ważności doładowań nie sumują się a wykorzystane środki po upływie ważności karnetu przepadają.
 8. Niewykorzystane środki pieniężne przechodzą na następny cykl rozliczeniowy, pod warunkiem doładowania karnetu przed upływem jego ważności.
 9. Ceny mogą ulec czasowym zmianom/promocjom.
 10. W zależności od kwoty zasilenia karnetu do stanu konta doliczane są dodatkowe środki do wykorzystania (bonus).
 11. Posiadacz może zasilać karnet następującymi kwotami:
  • 100 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 110 zł (bonus 10 zł) i przedłużenie ważności karnetu o 60 dni;
  • 250 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 300 zł (bonus 50 zł) i przedłużenie ważności karnetu o 180 dni;
  • 500 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 625 zł (bonus 125 zł) i przedłużenie ważności karnetu o 240 dni;
  • 1000 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 1300 zł (bonus 300 zł) i przedłużenie ważności karnetu o 365 dni.
 12. W przypadku, gdy należność do uregulowania, przekracza ilość środków do wykorzystania zgromadzonych na karnecie, posiadacz karnetu reguluje różnicę w kasie Basenu.
 13. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.
 14. Posiadacz karnetu może opłacać karnetem bilety i usługi wykorzystane przez towarzyszące mu osoby.
 15. Karnet może wykupić tylko osoba, która ukończyła 13 rok życia.
 16. Karnet w zależności od opcji jest karnetem imiennym lub na okaziciela.

  Karnet IMIENNY

 17. Użytkownik, który nabywa Karnet Imienny zobowiązany jest podać swoje podstawowedane (imię i nazwisko).
 18. Karnet Imienny może być wykorzystywany tylko przez osobę zgłoszoną w kasie Basenu.
 19. W przypadku zagubienia Karnetu Imiennego, jego właściciel musi zgłosić utratę karnetu w kasie Basenu, celem jego zablokowania, które ma uniemożliwić wykorzystanie zgromadzonych środków przez osoby nieupoważnione. 
 20. Odblokowanie odnalezionego karnetu jest bezpłatne, pod warunkiem, że znajdują się na nim niewykorzystane środki i nie minął jego termin ważności.

  Karnet na OKAZICIELA

 21. Z Karnetu na Okaziciela może korzystać posiadacz karty magnetycznej.
 22. W przypadku zagubienia karnetu, nie ma możliwości zablokowania karty magnetycznej oraz zgromadzonych na niej środków.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor MOSKiT.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony