Regulamin korzystania ze strefy basenowej Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Strefa basenowa jest integralną częścią Basenu i obowiązują w niej przepisy regulaminu ogólnego.
 2. Po wejściu do holu głównego Użytkownik zobowiązany jest do zmiany obuwia na klapki basenowe. Obuwie należy pozostawić w holu głównym w szafkach do tego przeznaczonych. Obowiązuje zakaz wnoszenia obuwia do szatni w strefie basenowej.
 3. Na czas korzystania z Basenu należy rzeczy osobiste pozostawić w zamkniętych szafkach odzieżowych oraz depozytowych. Wszelkie znalezione na terenie Basenu przedmioty należy przekazać Obsłudze MOSKiT.
 4. Użytkownicy przed korzystaniem ze strefy basenowej i/lub strefy saun zobowiązani
  są do umycia ciała pod natryskami.
 5. Na terenie strefy basenowej obowiązuje estetyczny i przylegający do ciała strój kąpielowy. Użytkownikom zaleca się korzystanie z czepków. W przypadku długich włosów nakłada się obowiązek ich spięcia.
 6. Ratownicy Basenu noszą czerwone spodenki i czerwone koszulki z napisem RATOWNIK.
 7. Z usług Basenu można korzystać indywidualnie oraz w Grupach.
 8. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie strefy basenowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie zakupują bilet zgodnie z cennikiem i wchodzą wraz z podopiecznym w stroju kąpielowym.
 9. Obsługa Basenu w przypadku wątpliwości co do wieku dziecka ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej. Jeżeli dziecko nie będzie mogło udowodnić swojego wieku, nie zostanie wpuszczone do strefy basenowej.
 10. Pod opieką jednego opiekuna może przebywać w przypadku wejść indywidualnych maksymalnie 3 dzieci w wieku 3 - 13 lat. Każde dziecko do 3 roku życia pozostaje pod opieką minimum jednego opiekuna.
 11. Grupy nie mogą uczestniczyć w zajęciach na Basenie bez trenera, instruktora lub innego uprawnionego prowadzącego opiekuna Grupy.
 12. Dzieci do lat 3 korzystają ze strefy basenowej w pieluchomajtkach do kąpieli.
 13. Użytkownicy niepełnosprawni korzystają z Basenu pod opieką osób pełnoletnich. 
 14. Użytkownicy niepełnosprawni, poruszający się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązani są do zmiany wózka.
 15. Użytkownicy nieumiejący pływać korzystają z basenu sportowego tylko pod opieką instruktora.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz sytuacje niepokojące powinny być niezwłocznie zgłoszone ratownikowi.
 17. MOSKiT zastrzega sobie prawo do rezerwacji torów, części lub całości strefy basenowej oraz wyłączenia z eksploatacji poszczególnych stref i atrakcji.
 18. Skoki do wody w basenie sportowym odbywają się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym uzyskaniu zgody ratownika dyżurującego. W przypadku zajęć sportowych skoki odbywają się pod nadzorem instruktora.
 19. W obrębie basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.
 20. Na jednym torze nie może przebywać więcej niż 8 osób z wyjątkiem zajęć Aqua oraz zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci szkół podstawowych będących pod opieką trenerów, instruktorów oraz innych uprawnionych opiekunów.
 21. Korzystanie ze sprzętu do nauki i doskonalenia pływania oraz zabawy (m.in. kółek, pływaczek, kapoków) dozwolone jest wyłącznie w niecce basenu rekreacyjnego i brodziku.
 22. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko. W przypadku przebywania w strefie basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek/okularów należy natychmiast powiadomić dyżurującego ratownika.
 23. Korzystający z basenów dostosowują własne plany aktywności do swoich umiejętności:
  • Basen rekreacyjny (gł. od 1 m do 1,20 m) – strefa dla osób nieumiejących pływać;
  • Basen sportowy (gł. 1,80 m) – strefa dla osób umiejących pływać.
 24. Zabrania się w strefie basenowej:
  • używania szklanych butelek i opakowań;
  • prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania przez osoby nieupoważnione przez MOSKiT w Andrychowie;
  • przebywania w wodzie przy braku służby ratowniczej lub w czasie akcji ratowniczej;
  • przebywania w strefie bezpieczeństwa wzdłuż niecek basenu sportowego oraz siedzenia na słupkach startowych i drabinkach wejściowych;
  • zatykania otworów wentylacyjnych i grzewczych;
  • wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy;
  • zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu własnemu oraz osób korzystających
   ze strefy basenowej;
  • wszczynania fałszywych alarmów.
 25. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez dyrektora MOSKiT.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony