Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

 1. Zajęcia Aqua odbywają się na Krytym Basenie w Andrychowie przy ulicy Włókniarzy 11, 34-120 Andrychów.
 2. Organizatorem zajęć Aqua jest Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki
  w Andrychowie, zwany w dalszej części Regulaminu MOSKiT.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach Aqua. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących na Krytym Basenie w Andrychowie.
 4. W zajęciach Aqua mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, a dzieci
  do 13 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej.
 5. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionego do tego instruktora.
 6. Uczestnicy zajęć kupując bilet/karnet potwierdzają, że nie mają żadnych przeciwwskazań
  do wykonywania ćwiczeń ruchowych w wodzie.
 7. Uczestnictwo w zajęciach Aqua odbywa się na własną odpowiedzialność.
 8. W przypadku złego samopoczucia należy zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie powiadomić o tym Instruktora/Ratownika. MOSKiT oraz Instruktor prowadzący zajęcia Aqua nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia Aqua nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.
 10. Udział w zajęciach Aqua jest odpłatny. Wysokość opłaty określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Opłata za zajęcia uiszczana jest z góry, w kasie Basenu.
 11. Uczestnicy zajęć mogą w ciągu jednego miesiąca od dnia zakupu dokonać jednorazowej zamiany terminu zajęć. Niewykorzystane w terminie zajęcia przepadają, a opłata za nie,
  nie podlega zwrotowi. Rezerwacji zajęć można dokonać w kasie Basenu lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 432 25 55 wew. 2:

          - w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 9:00 tego samego dnia;

          - w przypadku zajęć porannych do godziny 9:00 dnia poprzedniego.

 1. Ćwiczenia w wodzie trwają 45 minut.
 2. Zajęcia odbywają się w grupie liczącej co najmniej 6 osób.
 3. Na zajęciach Aqua obowiązuje strój pływacki sportowy.
 4. Instruktor prowadzący zajęcia Aqua ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy ten swoim zachowaniem przeszkadza innym uczestnikom, nie stosuje się do poleceń instruktora
  lub nie przestrzega regulaminów.
 5. MOSKiT zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zajęć Aqua, do zmiany harmonogramu oraz do odwołania zajęć bez podania przyczyny.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony