Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2021 r.

OGŁOSZENIE Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2021”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 2. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2021r.”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2021r. ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2021r.”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestra z tradycją”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

„Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „ Bajkoterapia – lekiem na dziecięce lęki w Andrychowie ”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 2. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci młodzieży szkolnej Gminy Andrychów w 2021 roku ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Magiczne gotowanie czyli kulinarnia”
  Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie” ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Śladami naszej historii””
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 3. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze zwiedzaj i podziwiaj ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 717,66 zł.

Turystyka i krajoznawstwo

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „ Turystyka aktywna ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

„Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „ Turystyczny Beskid Mały ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 960,00 zł.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą z Roczyn ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.
 2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2021 – Harcerskie życie urok ma ”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „ VI Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 4. Fundacja Profuturo w Sułkowicach – „Zima w Teatrze”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 5. Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – :”Cuda Gminy Andrychów”- z perspektywy dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

„Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Fundacja „Memo” w Roczynach – „ Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny ”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 2. Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „Dzień Ułana”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 1. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Pamiątka dla pokoleń”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

 1. Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.
 2. Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Nowe, inne życie ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

„Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

 1. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem w przyszłość 2021”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło osiemnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Piłka ręczna”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 4. Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „V Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 5. Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – „Tenis stołowy w naszej gminie”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 6. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu poprzez szkolenia dzieci i młodzieży”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Moja pierwsza liga”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Klub pływacki „UKS Czwórka Andrychów””
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 11. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
 12. Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.
 13. Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.
 14. Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
 15. Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
 16. Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.
 17. Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 100 000,00 zł.
 18. Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

„Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 2. Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 3. Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA TOP Puchar Polski OYAMA PFK w Kumite”
  Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

„Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”

Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Zdrowo i sportowo 2021”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 3. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
 4. Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”
  Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony